Nezávislé ekonomické poradenství

Profesní životopis

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Od roku 1996 publikuje a přednáší podnikohospodářskou problematiku. Svou lektorskou práci na domácích i zahraničních univerzitách a vysokých školách opírá o praktické zkušenosti. V letech 1990 až 1995 vykonával manažerské funkce (obchodní ředitel Grandhotelu PUPP, a.s., ekonomický ředitel Západočeského divadla v Chebu). V roce 1991 se však také nechal zaměstnat jako dělník ve skladu podniku na výrobu kol Eska, a.s., aby poznal organizaci skladového hospodářství v praxi.

V letech 2006 – 2010 působil ve funkci proděkana pro vnější vztahy Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (tiskové zprávy). V letech 2002 – 2003 a 2004 – 2005 byl předsedou Akademického senátu na téže fakultě.

Je autorem a spoluautorem odborných publikací z oblasti podnikového řízení.

Od roku 1997 je členem KMU-Circle HSG, Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen, Universität St. Gallen.

V roce 2003 založil Středisko evropských ekonomických studií a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR realizoval projekt prvního Eurobodu v ČR. (Tiskové zprávy zde).

V letech 2002 – 2004 byl členem Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje (jmenovací dekret).

Za humanitární činnost a charitativní práci mu byl v roce 2008 udělen Kříž Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Řád sv. Lazara Jeruzalémského spolupracuje ve Francii v úplné shodě a se vzájemným uznáním s Légion d’Honneur, Čestnou legií, jež je vládou Francouzské republiky pověřena evidencí a správou čestných titulů a hodností.

Vychován byl v česko-německém bilingvismu. Jedna z praprababiček měla původ se vzdálenějšími francouzskými kořeny. Část příbuzenstva své kořeny odvozovala z Pobaltí, tehdejší součásti Ruského impéria.

Zahraniční studijní pobyty

1991
École de Gestion et de Commerce, Angouleme

1992
Royal National Theatre, London

1993
The Amsterdam Summer University, Amsterdam

1994
École de Travaux Publics, Lyon

1996 – 1997
HSG Universität St. Gallen

1997
Wirtschaftsuniversität Wien

1998
Wirtschaftsuniversität Wien

1999
Université de Limoges IUT, Limoges
Université Montpellier II

2000
École Supérieure de Commerce, Amiens
The Louvain Institute for Ireland in Europe, Louvain

2008
University of Huddersfield
Uralská státní ekonomická univerzita v Jekatěrinburgu
Uralská státní univerzita Gorkého v Jekatěrinburgu

2009
University of Huddersfield

2010
International School of English, Malta

2018
Haute École Économique et Technique, Bruxelles

2019
École Pratique des Hautes Études Commerciales, Louvain-la Neuve

2022
University of Agder, Norsko

Studijní cesty po Dálném východě

Výsledkem služebních cest na Dálný východ bylo navázání partnerství s univerzitami.

2004
Jihovýchodní Čína a Hong-Kong – regionální výzkum (5 týdnů)

2005
Severovýchodní Čína a Vnitřní Mongolsko – regionální výzkum (5 týdnů)

2007
Vietnam – Hanoi University of Technology – regionální výzkum (5 týdnů)

2008
Japonsko – University of Kumamoto; University of Gifu – navazování bilaterálních smluv (2 týdny)

2009
Jižní Korea – SOGANG University (Seoul); HANKUK University for Foreign Studies (Seoul); KYUNG HEE University – School of Management (Seoul) – navazování bilaterálních smluv (2 týdny) (Ukázka internetové stránky Fakulty ekonomické ZČU v Plzni ze dne 28. 12. 2013)

Studijní cesta v Africe

2021
Zambie – Projekt CACHA: “Connecting Zambian Small and Medium-sized Agricultural Centers to Global Value Chains”. Přednáška na téma Effecting Promotion and Facilitation of Cassava Chains to Markets.

Publikační činnost

Publikační činnost je zaměřena především na oblast podnikového řízení a evropských integračních procesů. Více informací zde.