Nezávislé ekonomické poradenství

O nás

Ve vzdělávání a nezávislém poradenství působíme již od roku 2000

Pohybujeme se na trhu vzdělávacích aktivit v oblasti managementu a marketingu. Nabízíme rovněž poradenství v rovině strategického, taktického a operativního řízení malých a středních podniků. Naším zákazníkem je každý, kdo má zájem o prohloubení manažerských kompetencí.

PKMC.EU je název aktivity PKMC zaměřené na poradenskou činnost při uplatňování zásad KISS konceptu “Keep it Integrated, Strategic and Stimulating”, který je založen na zajištění integrovaného řízení podnikových procesů orientovaných na zákazníky.

V podnikohospodářské praxi jsme svědky toho, že zejména v mikro a malých podnicích je strategické a taktické řízení opomíjeno. Podnikatelé se rozhodují spíše intuitivně a podceňují význam přípravy podnikatelských strategií.

Navrhneme marketingová řešení založená na podrobných analýzách trhu

Marketingová orientace na zákazníka je klíčovým předpokladem konkurenceschopnosti podniku v tržní ekonomice. Poradíme Vám, jak posilovat vztah se zákazníkem.

Zátiší

Naučíme Vás novým poznatkům z oblasti podnikového managementu

Aktivní podnikové řízení považuje zákazníka za významný zdroj inovací. Doporučíme Vám moderní přístupy pro zvládání výzev konkurenčního prostředí a rovněž nástroje pro řešení možných rizik ve Vašem podnikání.

Publikace

Poradíme také v následujících oblastech

  • Poskytování strategického poradenství a navržení systémů řízení podnikových procesů
  • Sestavení podnikatelského záměru (Business Plan)
  • Zpracování personální strategie a personálního plánu
  • Optimalizace řízení výkonnosti lidských zdrojů prostřednictvím reorganizace HR procesů
  • Příprava rozvojových projektů v oblasti řízení lidských zdrojů
  • Tvorba motivačního programu

Cena: Obvyklá tržní cena s možností její úpravy dle vzájemné dohody.

Přednášky

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D., vysokoškolský učitel, ekonom a konzultant s mnohaletou odbornou praxí v České republice i v zahraničí. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem titulů Ing. (Fakulta obchodní, 1987 – Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ph.D. (Fakulta podnikohospodářská, 2003 – Ekonomika a management). Absolvoval rovněž řadu zahraničních studijních pobytů a přednášel na zahraničních vysokých školách a univerzitách.

Kromě češtiny a němčiny hovoří plynně francouzsky, anglicky a rusky.

Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. je přesvědčen o nutnosti strategického řízení i v malých a středních podnicích. Toto tvrzení opírá jak o své praktické zkušenosti nezávislého konzultanta, tak o své teoretické poznatky získané během řady studijních pobytů v zahraničí, z nichž nejvýznamnější byly stáže na Univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku, na Hospodářské univerzitě ve Vídni a na Škole řízení a obchodu v Angoulême ve Francii.

Dr. Pavlák je aktivní ve všech aspektech ekonomického poradenství, zejména v oblasti řízení malých a středních podniků a tvorby podnikatelské strategie. V pedagogické, vědecko-výzkumné i poradenské činnosti se zabývá především otázkou malých a středních podniků se zvláštním zřetelem k jejich internacionalizaci. Kromě svého působení na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (od roku 1993 do současnosti), přednášel a vedl semináře v českém, anglickém a německém jazyce na těchto vysokých školách v ČR:

2016 – dosud
Vysoká škola finanční a správní, a.s. v Praze

2015 – 2016
Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze

2011 – 2013
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., pobočka Sokolov

2009 – 2011
Středočeský vysokoškolský institut, pobočka Karlovy Vary.

Fama Manet Fortuna Perit